Meteen naar de inhoud

 

 Het opstellen van een player character (PC) gebeurt in 2 fasen

 1. Het schrijven van een background story. (Het levensverhaal.)

Om een Personage te maken voor Vampire Larp “Duister Gent” begin je steeds bij het maken van een “background”. Dit is een (beknopt) levensverhaal die de achtergrond van jouw personage beschrijft en die in het volgende stadium zal gebruikt worden om een charactersheet te maken. De bedoeling van deze background is om het personage meer inhoud en diepte te geven. 
 
Het ST-team gebruikt de background ook om een eerste “intro plot” te maken voor jouw personage. Een background van vele pagina’s is echter geen garantie op een goed geschreven background!! Opgelet: Embraces voor het jaar 1925 worden niet toegelaten, tenzij met joker!! Voor je begint aan het maken van een charactersheet is het noodzakelijk jouw background door te sturen naar het ST-team, dit ter goedkeuring. Voor het schrijven van deze background krijg je ook background freebees (max 10) die je kan gebruiken om de “background traits” op jouw sheet aan te vullen. Hieronder vind je enkele richtlijnen bij het opstellen van een background.
 
Mortal leven:
* Van waar komt jouw personage?
* In welk gezin is hij opgegroeid? 
* Hoe beleefde hij zijn kindertijd, studententijd, volwassen leven?
Wat was zijn/haar kijk op het leven tijdens zijn mortal leven? 
* Welke normen en waarden had hij/zij? 
 
Embrace:
* Op welke manier is jouw sire in jouw leven gekomen?
* Waarom ben jij gekozen voor de embrace in een bepaalde clan?
* Hoe verliep de embrace?
 
Kindred leven:
* Hoe is het contact met jouw sire?
* Waarmee is jouw personage bezig als kindred? 
* Wat zijn zijn verwezenlijkingen/fouten/secrets? 
* Wat zijn de feeding gewoontes van jouw personage? 
* Wat is de reden waarom jouw personage naar Gent komt?
* In welke domeinen heeft hij ervoor verbleven?
* Waar of hoe woont uw personage?
 
Wij hechten zeer veel belang aan het hebben van een background verhaal voor onze spelers. 
Zonder background kan er geen PC worden gespeeld!
 

2. Het opmaken van een charactersheet

Wij baseren ons op Vampire: the Masquerade V20, maar hebben echter enkele huisregels ingevoerd. Deze vind je hierna in het rood terug. Deze regels kan je dus niet terugvinden in de boeken. Het Duister Gent Charactersheet is terug te vinden op het forum of bij een van de storytellers. Als je het blad bekijkt, zie je dat er een hoop bolletjes zijn in te kleuren. Deze bolletjes geven een bepaalde score weer. Het zijn ook het aantal tienzijdige dobbelstenen dat je mag rollen als er een test plaatsvindt.
 
Concept:
Het concept bepaalt precies wie je bent en wat je doet.
 
Clan:
Je kiest ook een clan. De beschrijving voor elke clan vind je terug op hun desbetreffende pagina’s, inclusief een idee van de kostuums die het beste bij deze clan past. Een clan bepaalt uit welke disciplines je bij aanvang van het spel mag kiezen. Elke clan heeft ook een clan flaw. Een nadeel of zwakte die intrinsiek met die clan verbonden is en die elk lid heeft. 
Clans zijn beperkt tot de standaard 7 clans, tenzij een joker word ingezet: Toreador, Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Ventrue en Tremere zijn beschikbaar. Het kan dat een bepaalde clan gesloten is door een teveel aan spelers in die specifieke clan. Overleg altijd eerst het ST-team voordat je je vastbijt in de clan.
 
Nature en demeanor:
Om je een idee te geven over de persoonlijkheid van je personage, kies je een “nature” (hoe je bent) en een “demeanor” (hoe je je voordoet). Dit druk je uit in één woord, een soort archetype, zoals “rebel” of “loner” of “competitor”… (Wanneer je je nature en demeanor goed neerzet, helpt dit om uitgegeven wilskracht punten terug te krijgen.) 
Voorbeelden van “nature” en “demeanor” zijn te vinden in de boeken of op het internet. 
 
Attributes:
Daarna kies je of je meer een fysiek, een sociaal of een mentaal iemand bent. Je rangschikt deze categorieën naar eigen voorkeur, en krijgt dan 7, 5 en 3 bolletjes te verdelen over de 3 “attributes” (eigenschappen) van elke categorie. 
De fysieke eigenschappen zijn Strength, Dexterity (behendigheid) en Stamina (incasseringsvermogen, fysieke weerstand). De sociale eigenschappen zijn Charisma, Manipulation en Appearance. De mentale eigenschappen zijn Perception, Intelligence en Wits (reactiesnelheid). De mate van behendigheid van deze eigenschappen vertaalt zich in bolletjes op het sheet. Besef dat 1 dot betekend dat het personage ver onder het gemiddelde scoort, waar 5 bolletjes het equivalent betekend van een genie of wonderkind. (5 dots in intel zou betekenen dat je de ondode versie zou zijn van een Einstein…
 
Abilities:
Daarna kies je hoe je de bolletjes voor “abilities” verdeeld. Er zijn opnieuw 3 categorieën, Talents, Skills en Knowledges. Je kiest opnieuw welke categorie je het belangrijkst vindt en daar verdeel je 13 bolletjes over, dan 9 bolletjes over de tweede belangrijkste categorie en 5 bolletjes over de minst belangrijke. Bij het verdelen van de 13/9/5 bolletjes over de verschillende abilities mag je niet meer dan 3 punten aan dezelfde ability geven. 
 
Huisregels:
We behouden Linguistics als aparte Knowledge en niet als specialty van Academics. Technology is een specialty van Science of Crafts. Wat we wel overnemen van V20 is dat Dodge niet langer een aparte Talent is maar een specialtiteit van Athletics.

Academics: Vanaf Academics 3 krijg je gratis Latijn als gekende taal.

Linguistics: Het aantal talen, bovenop je moedertaal, die je kent zijn als volgt verdeeld:
* = 1 extra taal
** = 2 extra talen
*** = 4 extra talen
**** = 8 extra talen
***** = 16 extra talen.

Occult: Het aantal rituelen die je tegelijk actief kunt hebben zijn begrensd door je Occult rating als volgt:
* = 1 ritueel
**= 2 rituelen
***= 4 rituelen
****= 8 rituelen
*****= 16 rituelen

 
Disciplines:
En dan zijn er nog de disciplines, de verschillende vormen van vampire-magic. Je clan bepaalt welke disciplines beschikbaar zijn voor een startend character. Je mag 3 bolletjes verdelen.
 
Virtues:
Tot slot verdeel je 7 bolletjes over je Virtues. Je Conscience (je geweten), je Self-control en je Courage. Deze verdeling bepaalt nu je menselijkheid of Humanity, en je wilskracht of Willpower. De Humanity score is gelijk aan de som van je Conscience en je Self-Control. Maar is maximaal 6. Alle punten er boven worden naar beneden afgevlakt tot humanity 6.
De Willpower score is gelijk aan je Courage. (Let op: een latere verhoging van de Virtues met XP, verandert niets aan de Humanity of Willpower scores)
 
Backgrounds: 
Daarna heb je 5 bolletjes te verdelen over je background traits, zoals bvb je resources (hoeveel geld je hebt), je influences in de mensenmaatschappij of je generatie (hoe veel stappen je bent verwijderd van de eerste vampier, de mythische Caine. Hoe lager je generatie, hoe krachtiger je bent). Max generatie bij start is 10de generatie tenzij je een joker kan inzetten om een lagere generatie te spelen. (Zie joker systeem). Backgrounds kunnen NIET verhoogd of aangekocht worden met exp. Backgrounds kunnen echter wel stijgen of dalen in de loop van het spel door ingame gebeurtenissen. 
De backgrounds Fame en Domain gebruiken we niet. Status mag maximaal 2 dots in hebben, waarvan 1 camarilla status en 1 clanstatus moet zijn.

In plaats van de gebruikelijke freebee punten, geven wij 50 EXP bij character creation.Deze Experience Points kan je gebruiken om je personage sterker te maken door je scores te verhogen. Van de 50 exp mag maximum 34 exp worden uitgegeven aan Disciplines. 
 
EXP cost chart:
Attributes: huidige score x4
Ability: huidige score x2. Om een nieuwe ability van 0 naar 1 te brengen, kost het 3 exp. Vanaf nu mag je je score wel boven 3 laten stijgen. Clan discipline: huidige score x5. 
Non-clan discipline: huidige score x7. 
Caitiffs (de clanlozen) hebben geen clan, en voor hen kost elke discipline de huidige score x6.
Om een nieuwe discipline van 0 naar 1 te brengen, kost het 10 exp.
Bij de disciplines Necromancy en Thaumaturgy, bestaan er secondary paths. Als je die wilt verhogen kost dit een aantal exp dat overeenkomt met huidige score x4. Om een nieuw secondary path van 0 naar 1 te brengen, kost het 7 exp. Maar je mag maar een secondary path aankopen als je primary path op 3 staat. En uiteraard mogen je secondary paths nooit hoger staan dan je primary path.
 Virtues: huidige score x2
Humanity of Morality: huidige score x2. Beginnen doe je op maximum 6.
Willpower: huidige score x1
Specialties: bij een attribute of ability op 4, krijg je een gratis specialty. (Dit geldt niet voor de andere categoriën zoals Disciplines of Virtues. 
 
Wanneer bij een test je specialty van toepassing is, tellen gerolde tientjes op de tienzijdige dobbelsteen dubbel. Wanneer er twijfel is, beslist de narrator of ST als de specialty van toepassing is. Wanneer je score in een ability naar 5 stijgt, krijg je opnieuw een gratis specialty. Dit geldt niet voor attributes. Bij sommige talents, skills en knowledges moet je al een speciality kiezen van zodra je ze aankoopt (score van 1). Dit talent is: Expression. Bij de skills zijn het: Crafts, Performance. De knowledges zijn Academics en Science. Bij deze vijf abilities krijg je niet nog eens een gratis speciality als je score 4 bereikt. Maar wel als je score 5 is. Je mag altijd een Specialty aankopen, ongeacht je score, maar dan kost dat 3 exp. 
 
Merits en Flaws:
Merits en flaws mogen uit alle officiële WW boeken gehaald worden, maar moeten eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan het ST team. Deze zijn optioneel en maximaal 7 punten aan merits en flaws per character zijn toegelaten. Wie zijn flaws niet voldoende uitspeelt, zal daarvoor afgestraft worden. Je mag maximum 7 punten merits en 7 punten flaws nemen. Maar je bent niet verplicht om dit te doen natuurlijk.  Het nemen van een merit kost background freebees, deze zijn gelijk aan de score van de merit.
Het nemen van een flaw levert background freebees op, deze zijn gelijk aan de score van de flaw. Merits en flaws moeten altijd voorgelegd worden aan Storytelling. Storytelling kan altijd beslissen dat je gekozen merits en flaws niet bij je concept of de rest van je scores passen. Ook setting evenwicht kan een criterium zijn. Het zou niet realistisch zijn dat iedereen blush of health neemt bijvoorbeeld. Er zijn bepaalde fysieke merits en flaws die enkel toegelaten zijn als je in staat bent om ze neer te zetten op een geloofwaardige manier. Zo kan je bvb wel de flaw one-eyed te nemen en een ooglapje dragen, maar het is onmogelijk om de merit huge size te nemen als je zelf klein van gestalte bent. Sommige merits en flaws zijn zodanig zichtbaar dat je verplicht bent om ze kenbaar te maken aan je medespelers. Het is natuurlijk te prefereren als je dit in je kostuum of spel kan weergeven. Ze moeten in ieder geval kenbaar worden gemaakt aan je medespelers. Voorbeelden van dergelijke merits en flaws zijn smell of the grave, disfigured, deformity, lame, monstrous, one eye, permanent fangs, glowing eyes, open wound, flesh of the corpse, eerie presence, cold breeze, touch of frost, blush of health, etc. 
 
Sommige merits en flaws hebben in onze setting een andere kostprijs in aantal punten dan vermeld staat in de V20 regels. 
Addiction: 1-3 ptn flaw ipv 3 ptn flaw, 1 ptn flaw voor nicotine of koffie, of andere gemakkelijk verkrijgbare substanties (legale softdrugs)2 ptn flaw voor alcohol en andere legaal te verkrijgen harddrugs, maar ook illegale softdrugs zoals marihuana en dan 3 ptn flaw voor illegale harddrug
Infertile Vitae: 3 ptn flaw ipv 5 ptn flaw
De volgende merits en flaws zijn expliciet verboden.-Fifteenth generation-Child-Coldly Logical-Common Sense-Introspection-Language-Precocious-Flashbacks-Harmless-Sanctity-Rising Star-Iron will-New Arrival-Recruitment Target-Narc-Lucky-Additional Discipline-Nine Lives-Lord of the Flies-Can’t Cross Running Water-Dark Fate-Jack of All Trades-Sheriff’s Friend-Harpy en Primogen (posities worden ingame verworven, niet gekocht bij char creation)-Former Prince-Red List-Bound/bloodbound, Unbondable, etc.
 
Het “jokersysteem”:
Iedere speler die minstens een jaar speelt krijgt van ons 1 joker ter beschikking om in te zetten. Een extra joker wordt “verdiend” per 12 gespeelde maanden. Er kan slechts 1 joker per keer ingezet worden om een “specialleke” te krijgen. 
Jokers zijn:
● Special non-camarilla clan
● Outclan discipline
● Ancilla status (embrace niet voor 1825)
● Hogere clan status dan normaal
● Bloodline
● Path of morality ipv Humanity
 
Een joker geeft je de mogelijkheid iets speciaals te zijn/doen, maar is geen garantie dat dit toegelaten wordt. Je moet nog altijd een goede background hebben met een reden waarom je hier bent en hoe het komt dat je “speciaal” bent. Ook kunnen bepaalde clans gesloten zijn wegens uiteenlopende redenen. Storytelling hoeft niet te verantwoorden waarom een specifieke clan niet is toegestaan als dit het spel teveel zou kunnen beinvloeden. Bvb Een bloedlijn is uitgeroeid in onze setting, hoeven de spelers niet noodzakelijk OC te weten. Dat moeten ze IC maar uitvissen.